null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Trang chủ Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Ngày 12/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự - Phạm Tấn Đạt đã ký ban hành Công văn số 931/UBND-HC chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Theo đó, để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ và văn hóa công sở; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giảm hội họp, dành thời gian giải quyết công việc và đi thực tế. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, , phường. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch và tuân thủ các khuyến cáo của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Trưởng phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chưa vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362