null UBND Thành phố tiếp đoàn kiểm tra ISO của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

UBND Thành phố tiếp đoàn kiểm tra ISO của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 11/8/2022, Tổ kiểm tra của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp do ông Võ Hồng Vân làm Tổ trưởng, cùng các thành viên có buổi kiểm tra tại UBND Thành phố Hồng Ngự, UBND phường An Thạnh và An Lạc về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra có ông Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra đánh giá cao kết quả của UBND Thành phố, UBND An Thạnh và phường Lạc, trong việc thực hiện áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 theo quyết định số 19/2004/QĐ - TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh kết quả đạt được Tổ kiểm tra yêu cầu các đơn vị, tiếp tục cập nhật kịp thời các quy trình vào các thủ tục hình chính đã công bố và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được áp dụng tại đơn vị; bổ sung các văn bản, báo cáo có liên quan để tổng hợp báo cáo với UBND Tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận các ý kiến góp ý của Tổ kiểm tra, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các văn bản, báo cáo hoàn chỉnh gửi về UBND Thành phố, tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh đúng theo quy định.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362