null Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trang chủ Tin tức

Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 18/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự đến dự.

Buổi họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam trong đấu tranh – xây dựng và phát triển; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống yêu nước, phẩm chất, đạo đức, lối sống, hành động cách mạng cho cán bộ làm công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; là dịp để cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự qua các thời kỳ được gặp gỡ, chia sẻ về hồi ức, kinh nghiệm về công tác Mặt trận.

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTT Việt Nam thành phố Hồng Ngự phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm MTTQ Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam đều khẳng định vai trò và sức mạnh đại đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội. 92 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn thành phố Hồng Ngự đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển của địa phương; hệ thống mặt trận trên địa bàn Thành phố không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp vận động, quan tâm nhiều hơn đến quyền làm chủ, đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự ông Lê Hùng Dũng đánh giá cao những đóng góp của công tác mặt trận vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự tiếp tục khơi dậy và phát huy các nguồn lực xã hội; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao vai trò, vị thế của MTTQ trong đời sống xã hội, Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

                                                                                        Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362