null Tỉnh đoàn Đồng Tháp giám sát Quy chế cán bộ Đoàn tại Thành ủy Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh đoàn Đồng Tháp giám sát Quy chế cán bộ Đoàn tại Thành ủy Hồng Ngự

Ngày 28/11/2022, Đoàn giám sát thực hiện quy chế cán bộ Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã đến giám sát công tác thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Thành ủy Hồng Ngự.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, sở Nội vụ Tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban, bộ phận Tỉnh đoàn. Ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự tiếp làm làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Thành phố. Đoàn giám sát đã nêu các vấn đề để trao đổi, tìm hiểu, làm rõ thêm về công tác triển khai thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn; tỉ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp, những bất cập và kiến nghị đề xuất đối với Quy chế cán bộ Đoàn hiện nay… 

Trong thời gian qua, việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn được Thành ủy Hồng Ngự triển khai thực hiện theo đúng quy định. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và công tác chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp, đặc biệt Thành đoàn và cơ sở ngày càng được quan tâm, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đội ngũ cán bộ đoàn từ Thành phố đến cơ sở từng bước được chuẩn hóa, cán bộ đoàn được quan tâm cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ ngày càng tăng. Nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành và là nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp. 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy LamPhó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn thống nhất với đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được giám sát. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đoàn các cấp trên địa bàn Thành phố đảm bảo tính kế thừa, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, chất lượng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp hết tuổi làm công tác đoàn để đảm bảo theo quy chế cán bộ đoàn, phù hợp với chức năng vị, trí việc làm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí mong muốn, thông qua quy chế cầu công tác phối hợp, chính quyền các cấp sẽ quan tâm đến việc lựa chọn đầu vào cán bộ Đoàn, cũng như tạo mọi điều kiện để cán bộ Đoàn có môi trường rèn luyện, trưởng thành.

                                                                                         Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362