null Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 08/12/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự và ông Phạm Thiện Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự đã chủ động kịp thời bám sát sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy, Tỉnh Hội trong việc cụ thể hóa xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, các chỉ đạo trọng tâm và chủ đề năm 2022 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiên, tình hình thực tế. Đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu cuộc vận động Tỉnh giao. Nổi bật các cấp Hội Thành phố đã chủ động triển khai các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực với kinh phí hơn 120 triệu đồng; 100% cơ sở Hội duy trì đoạn đường 3 sạch chiều dài 41,5 km, định kỳ vào ngày thứ 7 hàng tuần gắn với "Ngày thứ 7 đại đoàn kết vì cộng đồng" ra quân vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và xóa đói giảm nghèo; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong năm đã kết nạp được 258 hội viên hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 16.501 hội viên, đạt 58,59%. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế được quan tâm, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hỗ trợ vốn cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay toàn Thành phố có 401 hội viên phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền 2.515.000.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Cúc – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp ghi nhận biểu dương những thành tích mà cán bộ hội viên phụ nữ thành phố Hồng Ngự đã nỗ lực đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị các cấp Hội phụ nữ Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ về những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Hội từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt đông Hội; tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác hội; quan tâm hỗ trợ học nghề, giải quyết viêc làm cho các chị em phụ nữ; phối hợp các đoàn thể tuyên truyền vận động chi em đi xuất khẩu lao động; tập trung đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, có trình độ chính trị và chuyên môn, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngư đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Cúc – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, cụ thể hóa bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thành phố năm 2023; vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tê, giảm nghèo bền vững.

Dịp này, Hội Liên phụ nữ xã Bình Thạnh được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 01 tập thể, 01 cá nhân được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022; 03 tập thể, 06 cá nhân được UBND thành phố Hồng Ngự tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và phụ nữ vượt khó; 03 tập thể và 07 cá nhân được Hội Liêp hiệp phụ nữ Thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

    Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362