null Hội nghị tổng kết chương trình hành động năm 2022 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết chương trình hành động năm 2022 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố

Chiều ngày 28/12/2022, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình hành động năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phạm Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy năm 2022; Dự thảo Chương trình hành động năm 2023 của Đảng ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Cũng tại hội nghị tổng kết các đại biểu cùng nhau tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo, báo cáo cũng như Chương trình hành động của Đảng ủy năm 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu nêu ra những nguyên nhân hạn chế, nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy các cơ quan Đảng trong thời gian qua, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, ông Lê Hùng Dũng đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2022; tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo cũng như chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ theo hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng tặng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Quốc Tín