null Hội LHPN thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội LHPN thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Đề án số 04/ĐA-ĐCT ngày 19/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thành lập Uỷ ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp,   Thông báo số 307-TB/TU ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Thường trực Thành ủy về việc thành lập Uỷ ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồng Ngự khoá I, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội Liên Hiệp Phụ nữ cấp huyện. Chiều ngày 29/12/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường để bầu Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, 14/15 đại biểu ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Hồng Ngự, khóa I có mặt đã bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN Thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 ủy viên, đạt tỷ lệ 100% số ủy viên có mặt. Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hồng Ngự được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồng Ngự, khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là Ủy ban Kiểm tra khóa đầu tiên của Hội LHPN thành phố Hồng Ngự theo Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN thành phố Hồng Ngự có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành lỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

                    Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362