null Hội Nông dân thành phố Hồng Ngự tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Trang chủ Tin tức

Hội Nông dân thành phố Hồng Ngự tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020

Ngày 06/01/2021, Hội nông dân thành phố Hồng Ngự tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Hồ Văn Đạt – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp và ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự đến dự. 

Trong năm qua, Hội Nông dân thành phố Hồng Ngự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bám sát các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền vận động hội viên thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả, toàn Thành phố có 2.271 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ngoài ra, các cấp hội nông dân trên địa bàn Thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên làm giàu, giảm nghèo bền vững thông qua từ nguồn vốn ủy thác của các Ngân hàng. Tổng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay qua các chương trình, có tổng số 43 Tổ với 2.135 hộ vay, dư nợ trên 54 tỷ 900 triệu đồng; vốn vay theo Nghị định 55 của Chính phủ có 41 Tổ vơi 351 hộ vay, số tiền trên 22 tỷ 960 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 156 buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 7.000 lượt hội viên, nông dân.  Đến nay, trên địa bàn Thành phố có 07 Hợp tác xã nông nghiệp, 22 Tổ hợp tác, 03 Hội quán đi vào hoạt động có hiệu quả. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, hội viên nông dân ở các xã, phường đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng 1.000 ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng. Cùng với đó, hội nông dân trên địa bàn Thành phố còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường Thành ủy Hồng Ngự biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội Nông dân thành phố Hồng Ngự đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thành phố năm 2021; thường xuyên triển khai, quán triệt kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả các hội viên; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’; phong trào ‘Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo’; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên củng cố, kiền toàn tổ chức Hội ở cơ sở; kịp thời biêu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hinh hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các phong trào; nhân rộng các mô hình phất triển kinh tế có hiệu quả.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố Hồng Ngự đã khen thưởng cho 07 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2020.      

                                                                     Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362