null Thành phố Hồng Ngự phát động phong trào thi đua chuyên đề Cải cách hành chính năm 2021

Trang chủ Tin tức

Thành phố Hồng Ngự phát động phong trào thi đua chuyên đề Cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về cải cách hành chính, với chủ đề: “Thành phố Hồng Ngự quyết tâm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021”.

 

Theo đó, đối tượng thi đua là các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thành phố Hồng Ngự và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Tiêu chí thi đua là hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố; có 100% hồ sơ được thực hiện phần mềm một cửa điện tử và có từ 99% hồ sơ được trả kết quả sớm hạn và đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 50% trở lên; có chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt từ 80 điểm trở lên (đối với các cơ quan, đơn vị, xã, phường được Thành phố đánh giá). Có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính mang lại hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức phát động phong trào thi đua cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; qua đó, xét chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự cũng giao Phòng Nội vụ phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, xã, phường tuyên truyền, phát động phong trào thi đua cải cách hành chính rộng rãi, thiết thực và hiệu quả; đề xuất triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, các giải pháp hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cải cách hành chính; kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu theo quy định.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362