STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 72/GPXD 14/03/2023 Giấy phép xây dựng số 72 cấp cho Lê Thị Nhỉ
2 71/GPXD 14/03/2023 Giấy phép xây dựng số 71 cấp cho Trương Tuấn Nghĩa
3 70/GPXD 08/03/2023 Giấy phép xây dựng số 70 cấp cho Lâm Thị Hạnh
4 68/GPXD 08/03/2023 Giấy phép xây dựng số 68 cấp cho Nguyễn Kim Hân
5 67/GPXD 08/03/2023 Giấy phép xây dựng số 67 cấp cho Trương Thị Sang
6 60/GPXD 06/03/2023 Giấy phép xây dựng số 60 cấp cho Phạm Văn Tiên
7 69/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 69 cấp cho Nguyễn Văn Hải
8 66/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 66 cấp cho Trần Hồng Oanh
9 65/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 65 cấp cho Nguyễn Phi Lin
10 64/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 64 cấp cho Nguyễn Văn Khởi
11 63/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 63 cấp cho Nguyễn Văn Năng
12 61/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 61 cấp cho Trương Thanh Dũng
13 59/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 59 cấp cho Bùi Thị Dứt
14 56/GPXD 03/03/2023 Giấy phép xây dựng số 56 cấp cho Đặng Thị Pha
15 02/GPSC 03/03/2023 Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở số 02 cấp cho Lê Hữu Tín
16 62/GPXD 01/03/2023 Giấy phép xây dựng số 62 cấp cho Trương Thị Ngọc Lệ
17 57/GPXD 01/03/2023 Giấy phép xây dựng số 57 cấp cho Phan Văn Tùng
18 55/GPXD 01/03/2023 Giấy phép xây dựng số 55 cấp cho Trần Huy Khiêm
19 52/GPXD 01/03/2023 Giấy phép xây dựng số 52 cấp cho Nguyễn Thị Liên
20 50/GPXD 01/03/2023 Giấy phép xây dựng số 50 cấp cho Trần Văn Ty
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362