STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 196/GPXD 21/08/2023 Giấy phép xây dựng số 196 cấp cho Văn Tuyết Hồng
2 195/GPXD 21/08/2023 Giấy phép xây dựng số 195 cấp cho Nguyễn Thị Thúy Trâm
3 194/GPXD 21/08/2023 Giấy phép xây dựng số 194 cấp cho Nguyễn Thị Sự
4 192/GPXD 16/08/2023 iấy phép xây dựng số 192 cấp cho Lê Thị Muỗi
5 191/GPXD 16/08/2023 Giấy phép xây dựng số 191 cấp cho Dương Thị Mít
6 190/GPXD 16/08/2023 Giấy phép xây dựng số 190 cấp cho Nguyễn Kim Lài
7 189/GPXD 16/08/2023 Giấy phép xây dựng số 189 cấp cho Võ Ngọc Quý
8 188/GPXD 16/08/2023 Giấy phép xây dựng số 188 cấp cho Mai Thị Rô E
9 187/GPXD 14/08/2023 Giấy phép xây dựng số 187 cấp cho Nguyễn Thị Mỹ Kiều
10 186/GPXD 07/08/2023 Giấy phép xây dựng số 186 cấp cho Phạm Phi Hùng
11 185/GPXD 07/08/2023 Giấy phép xây dựng số 185 cấp cho ông Trì Thế Vinh và bà Hồ Thị Hoàng Thúy
12 184/GPXD 07/08/2023 Giấy phép xây dựng số 184 cấp cho Nguyễn Văn Khá
13 183/GPXD 07/08/2023 Giấy phép xây dựng số 183 cấp cho Võ Văn Giàu
14 182/GPXD 07/08/2023 Giấy phép xây dựng số 182 cấp cho Hồ Thanh Tuấn
15 181/GPXD 02/08/2023 Giấy phép xây dựng số 181 cấp cho Nguyễn Văn Trọng
16 180/GPXD 31/07/2023 Giấy phép xây dựng số 180 cấp cho Trần Hà Quốc Phong
17 179/GPXD 31/07/2023 Giấy phép xây dựng số 179 cấp cho Võ Thị Quang
18 178/GPXD 26/07/2023 Giấy phép xây dựng số 178 cấp cho Bùi Hữu Tín
19 177/GPXD 26/07/2023 Giấy phép xây dựng số 177 cấp cho Nguyễn Văn Hòa
20 176/GPXD 26/07/2023 Giấy phép xây dựng số 176 cấp cho Đinh Nghĩa Hiệp
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362