STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 122/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 122 cấp cho Nguyễn Thị Thủy
2 121/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 121 cấp cho Phạm Văn Tuấn
3 120/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 120 cấp cho Lê Nhật Trường
4 119/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 119 cấp cho Huỳnh Thị Ngọc Giàu
5 118/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 118 cấp cho Hồ Ngọc Vuôn
6 117/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 117 cấp cho Hè Lý Huyền
7 116/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 116 cấp cho Nguyễn Văn Dỉnh
8 115/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 115 cấp cho Trần Thị Hà
9 114/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 114 cấp cho Lương Thanh Sang
10 113/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 113 cấp cho Bùi Văn Kết
11 112/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 112 cấp cho Trần Ngọc Trắng
12 111/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 111 cấp cho Lê Thị Kim Diệu
13 110/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 110 cấp cho Phạm Ngọc Giàu Em
14 109/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 109 cấp cho Võ Minh Hải
15 108/GPXD 21/04/2023 Giấy phép xây dựng số 108 cấp cho Nguyễn Thị Chót
16 102/GPXD 20/04/2023 Giấy phép xây dựng số 102 cấp cho Nguyễn Thị Thiên Hương
17 106/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 106 cấp cho Phạm Thị Dúng và bà Phạm Thị Búng
18 105/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 105 cấp cho Hồ Thị Kim Tuyến và giấy điều chỉnh
19 104/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 104 cấp cho ông Lê Thanh Quan và bà Nguyễn Thị Cẩm Lành
20 103/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 103 cấp cho Huỳnh Thị Thức
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362