STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 156/GPXD 12/06/2023 Giấy phép xây dựng số 156 cấp cho Trần Văn Sang
2 155/GPXD 12/06/2023 Giấy phép xây dựng số 155 cấp cho Trần Việt Anh
3 153/GPXD 09/06/2023 Giấy phép xây dựng số 153 cấp cho Lê Thị Lam
4 152/GPXD 09/06/2023 Giấy phép xây dựng số 152 cấp cho ông Võ Hùng Dũng và bà Lê Thùy Dung
5 151/GPXD 06/06/2023 Giấy phép xây dựng số 151 cấp cho Trần Văn Chào
6 150/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 150 cấp cho Nguyễn Văn Tỷ Em
7 149/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 149 cấp cho Dương Thanh Thảo
8 148/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 148 cấp cho Phan Duy Hùng
9 147/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 147 cấp cho Dương Thị Mít
10 146/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 146 cấp cho Nguyễn Văn Dũng
11 145/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 145 cấp cho Trương Văn Nụ
12 144/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 144 cấp cho Trần Văn Giúp
13 143/GPXD 01/06/2023 Giấy phép xây dựng số 143 cấp cho Trần Văn Hoài
14 142/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 142 cấp cho Ngô Thành Tháo
15 141/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 141 cấp cho Dương Thị Hương
16 140/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 140 cấp cho Võ Văn Đức
17 139/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 139 cấp cho Nhan Văn Thu
18 138/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 138 cấp cho Nhan Văn Thu
19 137/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 137 cấp cho Dương Thị Diễm
20 136/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 136 cấp cho ông Đào Văn Chăm và bà Trần Thị Lệ Kính
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362