STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 135/GPXD 24/05/2023 Giấy phép xây dựng số 135 cấp cho Trương Văn Tùy
2 04/GPSC 24/05/2023 Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở số 04 cấp cho Võ Hữu Đức
3 134/GPXD 19/05/2023 Giấy phép xây dựng số 134 cấp cho Dương Thị Dựa
4 133/GPXD 19/05/2023 Giấy phép xây dựng số 133 cấp cho Nguyễn Thị Dung
5 132/GPXD 19/05/2023 Giấy phép xây dựng số 132 cấp cho Lương Minh Tân
6 131/GPXD 19/05/2023 Giấy phép xây dựng số 131 cấp cho Nguyễn Hải Đăng
7 130/GPXD 12/05/2023 Giấy phép xây dựng số 130 cấp cho Nguyễn Hoàng Quí
8 129/GPXD 12/05/2023 Giấy phép xây dựng số 129 cấp cho Trần Minh Chí
9 128/GPXD 12/05/2023 Giấy phép xây dựng số 128 cấp cho Trần Hùng Cường
10 127/GPXD 12/05/2023 Giấy phép xây dựng số 127 cấp cho Trần Hùng Cường
11 126/GPXD 12/05/2023 Giấy phép xây dựng số 126 cấp cho Hồ Thanh Huy
12 124/GPXD 04/05/2023 Giấy phép xây dựng số 124 cấp cho Phạm Thị Sự
13 123/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 123 cấp cho Nguyễn Tấn Tài
14 122/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 122 cấp cho Nguyễn Thị Thủy
15 121/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 121 cấp cho Phạm Văn Tuấn
16 120/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 120 cấp cho Lê Nhật Trường
17 119/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 119 cấp cho Huỳnh Thị Ngọc Giàu
18 118/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 118 cấp cho Hồ Ngọc Vuôn
19 117/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 117 cấp cho Hè Lý Huyền
20 116/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 116 cấp cho Nguyễn Văn Dỉnh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362