STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 94/GPXD 03/04/2023 Giấy phép xây dựng số 94 cấp cho Nguyễn Văn Quân
2 93/GPXD 03/04/2023 Giấy phép xây dựng số 93 cấp cho Huỳnh Văn Phương
3 92/GPXD 28/03/2023 Giấy phép xây dựng số 92 cấp cho Nguyễn Văn Bình
4 91/GPXD 28/03/2023 Giấy phép xây dựng số 91 cấp cho Huỳnh Thị Thu Trang
5 90/GPXD 28/03/2023 Giấy phép xây dựng số 90 cấp cho Ngô Văn Hòa
6 89/GPXD 28/03/2023 Giấy phép xây dựng số 89 cấp cho Dương Văn Báo
7 88/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 88 cấp cho Huỳnh Thị Lan (thửa số 12)
8 87/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 87 cấp cho Huỳnh Thị Lan (thửa số 11)
9 86/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 86 cấp cho Đỗ Minh Hen
10 85/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 85 cấp cho Ngô Hồng Loan
11 84/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 84 cấp cho Nguyễn Thành Xía (thửa 27)
12 83/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 83 cấp cho Nguyễn Thành Xía (thửa 26)
13 82/GPXD 27/03/2023 Giấy phép xây dựng số 82 cấp cho Nguyễn Thành Xía (thửa 25)
14 81/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 81 cấp cho Nguyễn Thành Trung
15 80/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 80 cấp cho Lê Thị Thúy Oanh
16 79/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 79 cấp cho Lê Minh Dư Em
17 78/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 78 cấp cho ông Trần Tấn Phước và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
18 77/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 77 cấp cho Lưu Anh Dũng
19 76/GPXD 22/03/2023 Giấy phép xây dựng số 76 cấp cho bà Cao Thị Vàng và ông Nguyễn Văn Quí
20 03/GPSC 22/03/2023 Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở số 03 cấp cho ông Mai Văn Quí và bà Ngô Trương Tuyết Phương
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362