null Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự kỳ họp thứ năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự kỳ họp thứ năm

Ngày 22/3/2022, HĐND Thành phố Hồng, tổ chức kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), đến dự có ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND Thành phố - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hồng Ngự, ông Lê Hùng Dũng, P. BT Thường trực Thành ủy. Chủ trì kỳ họp Ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND và Bà Dương Thị Hoa Ngọc – UVBTV TU – PCT HĐND Thành phố.

Tại kỳ họp,  HĐND Thành phố thông qua 02 tờ trình dự thảo Nghị quyết về thống nhất ý kiến điều chỉnh quy mô dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà máy; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Phương án điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2022 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ và 02 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố về nội dung của 02 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Qua đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết và báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp.

Dịp Này, các đại biểu HĐND Thành phố cũng bầu bổ sung 03 thành viên UBND thành phố Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Hào

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362