null Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng Khu Thương mại - dịch vụ Tấn Hiệp Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng Khu Thương mại - dịch vụ Tấn Hiệp Hồng Ngự

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362