null Hội nghị sơ kết Công tác Mặt trận quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị sơ kết Công tác Mặt trận quý I năm 2022

Chiều ngày 07/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 7 – Sơ kết Công tác Mặt trận quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2022. Đồng thời, tiến hành kiện toàn, bổ sung, thay thế một số Ủy viên và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố khoá III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hồng Ngự.

Tại Hội nghị, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố thông qua báo cáo Sơ kết Công tác Mặt trận quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2022; thông qua tờ trình hiệp thương cử bầu bổ sung và thay thế Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tờ trình cử thay thế Uỷ viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  Thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đối với ông Trần Việt Hồng, Thành uỷ viên, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Thành uỷ vào Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hồng Ngự, đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố và các xã, phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống gắn hóa ở khu dân cư” đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nhân tố tích cực trong cộng đồng dân cư, trong các chức sắc, chức việc, bà con tín đồ các tôn giáo. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác giám sát phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định 124 của Ban Bí thư; vận động nhân dân tham gia phong trào xậy dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố,…                           

         Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362