null Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự khảo sát, giám sát công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Công an Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự khảo sát, giám sát công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Công an Thành phố

Ngày 17/5/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự, do ông Lâm Phú Cần – Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đến khảo sát, giám sát công tác phối hợp điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại Công an thành phố Hồng Ngự.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Hồng Ngự được duy trì thực hiện; công tác quản lý, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện học nghề, tạo việc làm và phòng, chống tái nghiện sau cai tại nơi cư trú được quan tâm. Tuy nhiên từng lúc, từng nơi tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn xảy ra.

Theo báo cáo của Công an Thành phố, hiện trên địa bàn thành phố Hồng Ngự có 95 người nghiện ma túy; 36 người sử dụng trái phép chất ma túy; 63 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, công tác cai nghiện ma túy cho các đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí còn hạn chế, bản thân người nghiện chưa có quyết tâm cao để cai nghiện, các đối tượng sau khi cai nghiện xong trở về địa phương không chí thú làm ăn, bị lôi kéo tái nghiện, …

Thay mặt Tổ giám sát ông Lâm Phú Cần - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì các mô hình của các đoàn thể, có cơ chế phối hợp giúp người nghiện ma túy cai nghiện, tự nguyện cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng.

      Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362