null Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự khảo sát, giám sát tại Phòng Nội vụ Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự khảo sát, giám sát tại Phòng Nội vụ Thành phố

Chiều ngày 27/5/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố Hồng Ngự, do ông Lâm Phú Cần, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm trưởng đoàn, đến khảo sát, giám sát tại phòng Nội vụ Thành phố về công tác quản lý tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Phòng Nội vụ tham mưu UBND Thành phố phê duyệt 05 kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường như: phường An Bình A, An Bình B, An Lộc, An Lạc và xã Tân Hội, qua đó các xã, phường tuyển dụng được 06 chức danh hoạt động không chuyên trách; tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định 2211/QĐ – UBND – HC, ngày 28 tháng 10 năm 2021, về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021 – 2022 với chỉ tiêu tuyển dụng 55 viên chức, giáo viên, kết quả trúng tuyển 26 chỉ tiêu,...Cử 14 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, cụ thể: Lớp bồi dưỡng gạch chuyên viên 04 người; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 09 người; Lớp bồi dưỡng Trưởng, Phó phòng Giáo dục và Đạo tạo 05 người: Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo 01 người.

Thay mặt Đoàn giám sát ông Lâm Phú Cần, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy – Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố yêu cầu Phòng Nội vụ trong thời gian tới, nghiên cứu các quy định pháp luật về công tác tuyển dụng cán bộ, quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, phường để nắm vững nghiệp vụ tham mưu cho UBND xã, phường đảm bảo đúng theo quy định; tăng cường công tác phối hợp ở các ngành, cơ sở, về các chính sách theo quy định của pháp luật; quan tâm công tác tuyển dụng, đào đạo bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố,…

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362