null Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã

Ngày 11/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã, tổ chức phiên họp thông qua 02 tờ trình của Ủy ban nhân dân Thị xã, ông Hồ Văn Thống – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe Ủy ban nhân dân Thị xã, thông qua 02 tờ trình về việc phân khai sử dụng kết dư ngân sách Thị xã năm 2019 và tờ trình về việc xin chủ trương giảm chi bù hụt thu ngân sách Thị xã do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19.

Qua trao đổi thảo luận, Thường trực HĐND Thị xã thống nhất nội dung 02 tờ trình nêu trên và đề nghị UBND Thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát số thu thực tế để giảm chi bù hụt thu ngân sách năm 2020. Đồng thời xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp 06 tháng đầu năm 2020.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362