null Cam kết về việc chịu trách nhiệm đảm bảo triển khai thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Cam kết về việc chịu trách nhiệm đảm bảo triển khai thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19

Ngày 06/7/2022, UBND TP. Hồng Ngự tổ chức buổi họp, ký cam kết về việc chịu trách nhiệm đảm bảo triển khai thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắcxin phòng covid-19 giữa Trung tâm y tế Thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Cuộc họp do ông Huỳnh Tú Linh, P. Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.

Theo đó, Trung tâm y tế Thành phố và UBND các xã, phường cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phòng chống dịch Covid – 19 Thành phố về công tác tổ chức tiêm chủng vacxin phòng Covid – 19 cụ thể: Hoàn thành các mũi tiêm chủng cơ bản, mũi bổ sung, mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý II; tổ chức tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ y tê. Hoàn thành tiêm đủ mũi cơ bản cho trẻ từ 12 đến dưới 18 trong quý II năm 2022; tổ chức tiêm mũi 3 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ ý tế. Hoàn thành tiêm đủ mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 trong tháng 8 năm 2022. Hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không tiếp nhận đủ vacxin hoặc sử dụng vacxin không hiệu quả, gây lãng phí vacxin, dẫn đến không đạt tiến độ tiêm chủng, để dịch bùn phát và lan rộng trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Tú Linh, P. Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm y tế Thành phố và UBND các xã, phường ngoài việc thực hiện tốt các nội dung cam kết; cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích và ý nghĩa của việc tiêm vacxin, để chủ động tiêm phòng, góp phần thực hiện có hiệu quả, công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Thành phố. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Huỳnh Tú Linh cũng đề nghị các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362