null Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Ngày 06/7/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Cuộc họp do ông Võ Trọng Nghĩa, UVBTV/TU, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố chủ trì.

Nội dung thẩm tra các văn bản gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng thu – chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2022. Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư An Lạc (Khu 2); phê duyệt tổng quyết toán ngân sách Thành phố Hồng Ngự năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 do Thành phố quản lý và phân bổ; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2022 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; thông qua danh mục dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ; phê chuẩn phân khai chuyển nguồn, kết dư ngân sách Thành phố năm 2021 và điều chỉnh nhiệm vụ thu- chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Qua nghiên cứu, xem xét và đối chiếu với các Luật định, cùng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là ý kiến của các vị đại biểu. Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố cơ bản thông nhất theo các báo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, cũng đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình về lĩnh vực hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ,… để giải ngân nguồn vốn đạt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cường, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng,….

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362