null Kỳ họp thứ bảy - HĐND TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ bảy - HĐND TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 27/7/2022, Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy, để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về phát triển kinh tế – xã hội 06 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm, mặc dù còn chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết chung tay của cả hệ thống chính trị các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thành phố đề ra, vẫn đạt kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách ướt đạt 99,051 tỷ đồng. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 2.573 lao động; có 28 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Thành phố đã xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, đến nay Thành phố có 27 sản phẩm xếp hạng sản phẩm OCOP. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc, đã triển khai 61 công trình, trong đó, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 6 công trình, giải ngân 118 tỷ 954 đồng, đạt 45,16%; hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới; tình hình an ninh trật tự, trật tự toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững và ổn định. Đáng chú ý là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và bệnh sốt xuất huyết luôn có sự chủ động trong các phương án.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, TP. Hồng Ngự sẽ tập trung phát triển đô thị, kinh tế tập thể; thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thương mại dịch vụ; từng bước đầu tư phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường thu-chi ngân sách đảm bảo phân bổ đủ nguồn cho chi xây dựng cơ bản, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền pháp luật. Tiếp tục củng cố quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nội dung xoay quanh: Công tác phát triển đô thị, hệ thống chiếu sáng; cây xanh; môi trường; trật tự xây dựng; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động của các hợp tác xã, hội quán,…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thông qua 07 dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2023; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2022; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; thông qua danh mục dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ; tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư An Lạc (khu 2).

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362