null Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 28/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự tổ chức Họi nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự đến dự.

6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong phong trào " Cả nước chung tay vì người nghèo", Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, thực hiện công tác an sinh xã hội để chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với 6.365 suất quà, tổng trị giá trên 2.300.000.000 đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội vận động cất 12 căn nhà tình thương, tình đồng đội…;  sửa chữa 5 căn, với tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Phối hợp tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND Thành phố trước và sau các kỳ họp. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong Thành phố cũng phát huy dân chủ, làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát, phản biện, định hướng dư luận xã hội hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự ghi nhận và đánh giá cao thành tích công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các xã, phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước tại địa phương, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay Vì người nghèo, Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. Tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Thành phố đề ra trong năm 2022 và trong nửa nhiệm kỳ còn lại, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nhân tố tích cực trong cộng đồng dân cư, trong các chức sắc, chức việc, bà con tín đồ các tôn giáo, nhằm thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra.

Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, động viên nhân dân tham gia phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Thành phố và cơ sở. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, thành thạo công việc, có tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân. Kịp thời, phối hợp với cấp ủy xã – phường để kiện toàn công tác cán bMặt trận Tổ quốc sau Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hoạt động của Mặt trận phải thực sự đổi mới, hướng về cơ sở; bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.

                                                                           Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362