null Thị uỷ Hồng Ngự họp giao ban quí I năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị uỷ Hồng Ngự họp giao ban quí I năm 2020

Ngày 14/5/2020, Thị uỷ Hồng Ngự tổ chức họp giao ban quí I năm 2020. Cuộc họp do ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Hồng Ngự chủ trì.

Trong quí I năm 2020, các Đảng ủy trực thuộc Thị ủy tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy và của cấp mình trên các lĩnh vực cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là tập trung lãnh đạo tổ chức xong Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đúng theo hướng dẫn và kế hoạch của trên. Đến nay, có 127 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 02 chi bộ trực thuộc Thị ủy đã tổ chức Đại hội xong; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được quan tâm; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy, sắp xếp cán bộ, tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động ổn định hiệu quả; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh Covit-19 gây ra; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự yêu cầu các địa phương tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung tổ chức Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra; đẩy mạnh thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là chất lượng các công trình; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách, gia đình có công; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa, nhất là tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng cấm và an toàn giao thông.

Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...