null Khai giảng lớp hoàn thiện cấp Bằng sơ cấp lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp hoàn thiện cấp Bằng sơ cấp lý luận chính trị

Ngày 22/5/2020, Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Ngự phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã, tổ chức khai giảng lớp hoàn thiện cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Đến dự Khai giảng có đồng chí ông Lâm Phú Cần – Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Ngự.

Tham gia lớp học, có 29 học viên là đảng viên có bằng Đại học, Cao đẳng, được chi đảng bộ cử đi học. Trong thời gian học các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã ở Việt Nam,..Sau khi hoàn thành chương trình nội dung của khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn, công tác, đời sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...