null Quyết định số 1210/QĐ-UBND-HC, về công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Quyết định số 1210/QĐ-UBND-HC, về công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362