null Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, khóa II

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, khóa II

Ngày 08/12/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hồng Ngự tổ chức họp thảo luận cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Dương Thị Hoa Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố và ông Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự đến dự. Hội nghị do ông Võ Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Thành phố chủ trì.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND thành phố Hồng Ngự khóa II gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo về tình hình thu – chi ngân sách nhà nước; vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước; vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; Tờ trình về ủy thác ngân sách Thành phố sang Phòng giao dịch  Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023; Tờ trình về phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ…,.

Đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố đề nghị các ban, ngành liên quan tiếp thu điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình của ngành mình để hoàn thiện trình tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

                                                                                   Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362