null Ban Pháp chế HĐND Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần 5

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND Thành phố thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần 5

Ngày 08/12/2022, Ban Pháp chế HĐND TP. Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Thành phố khóa II. Ông Lâm Phú Cần, UVTV/TU – Trưởng Ban Tổ chức/TU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố chủ trì.

Nội dung thẩm tra các văn bản gồm: báo cáo số 111, 1494, 3645, 3468, 3489, 3490 của UBND Thành phố về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình Quốc phòng, quân sự địa phương; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố năm 2022. Báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự Thành phố năm 2022. Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo; đồng thời, đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương: thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác quân sự - quốc phòng địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch Cải cách hành chính của Thành phố.

 Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362