null Kỳ họp thứ năm HĐND TP. Hồng Ngự khóa ii, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ năm HĐND TP. Hồng Ngự khóa ii, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 22/12/2022, Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ năm, để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cuộc họp do ông Lê Hà Luân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì.

Năm 2022 trên tinh thần tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chủ động, đổi mới, hiệu quả". Chương trình hành động của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thành phố cơ bản hoàn thành, 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách Thành phố ước cả năm: 824.518 triệu đồng. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc, đã triển khai 61 công trình, đến nay, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 6 công trình. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt công tác tuyên truyền và nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 3.457 lao động, đạt 138,2% kế hoạch. Đến nay có 83 lao động đã xuất cảnh, đang học giáo dục định hướng chờ bay 41 lao động. Công tác phòng chóng dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tốt; hoạt động xã hội hóa trong chăm lo quà Tết, xây cất nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo, trẻ em nghèo đạt kết quả tích cực. Thành phố có 17 sản phẩm OCOP đạt hạng 03 Sao và  01 sản phẩm đạt hạng 04 Sao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung thực hiện, năm 2022 xã Tân Hội phấn đấu hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí, xã Bình Thạnh hoàn thành 15/19 tiêu chí. công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới; tình hình an ninh trật tự, trật tự toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững ổn định.

Năm 2023, TP. Hồng Ngự đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó, kinh tế: 5 chỉ tiêu; Văn hóa – xã hội: 5 chỉ tiêu; môi trường: có 3 chỉ tiêu; chuyển đổi số: 02 chỉ tiêu. 03 nhiệm vụ trong tâm, 04 công trình trọng điểm và 09 giải pháp chủ yếu chủ yếu. Theo đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hoá. Đẩy mạnh và triển khai thực hiện các đề án: chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp đô thị... Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đầy đủ, kịp thời những chính sách an sinh xã hội; phát triển giáo dục toàn diện, tập trung phát triển văn hóa thật sự trở thành mục tiêu và động lực cho sự phát triển; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với bảo vệ môi trường và chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội nội địa và tuyến biên giới. Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thông qua 06 Nghị quyết về: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồng Ngự năm 2023; phương án phân bổ ngân sách Nhà nước TP. Hồng Ngự năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; thông qua phương án kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; ủy thác ngân sách Thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023; bổ sung nội dung chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362