null Hội đồng nhân dân phường An Thạnh tổ chức kỳ họp bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân phường An Thạnh tổ chức kỳ họp bất thường

Ngày 28/5/2020, Hội đồng nhân dân phường An Thạnh thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Huỳnh Tú Linh do được giao nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với Nguyễn Minh Hồng do chuyển công tác; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đối với ông Huỳnh Tú Linh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đối với ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch Hội đồng nhân dân phường; bầu chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường đối với ông Lê Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường.

Các đại biểu HĐND phường đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, bầu các chức danh. Kết quả, ông Huỳnh Tú Linh - Bí thư Đảng uỷ, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; ông Nguyễn Văn Huỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy, được bầu giữ chức Chủ  tịch Hội đồng nhân dân phường; ông Lê Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐND phường, được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tại kỳ họp lần này, góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của phường, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường đã đề ra.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362