null Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cấp huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cấp huyện năm 2020

Ngày 29/5/2020, tại thị xã Hồng Ngự, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cấp huyện năm 2020 cho trên 150 đại biểu là Tổ trưởng Tổ hòa giải ở các khóm, ấp; công chức Tư pháp- hộ tịch các xã, phường, thị trấn.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt một số chuyên đề gồm: những vấn đề chung về công tác hòa giải và hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ, kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở; Luật Hòa giải cơ sở và Nghị định 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở. Công văn số 1503/BTP-PBGPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở. Công văn số 139/TA-DS ngày 16/01/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...