null 128/UBND-KT V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phương Nguyễn Văn Phương, ngụ khóm Bình Hưng, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

Trang chủ Kết quả giải quyết khuyết nại tố cáo

128/UBND-KT V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phương Nguyễn Văn Phương, ngụ khóm Bình Hưng, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362