null Thẩm tra các văn bản và quy trình ban hành Nghị quyết

Trang chủ Tin tức

Thẩm tra các văn bản và quy trình ban hành Nghị quyết

Ngày 22/3/2023, Thường trực và hai ban HĐND TP. Hồng Ngự đã đến giám sát trình tự thực hiện công tác thẩm tra các văn bản và quy trình ban hành Nghị quyết tại Hội đồng nhân dân phường An Lạc.

Báo cáo cho thấy, HĐND phường An Lạc đã triển khai thực hiện tốt trình tự thực hiện công tác thẩm tra các văn bản và quy trình ban hành Nghị quyết của HĐND phường. Nỗi bật trong công tác chuẩn bị tài liệu trình tại ky họp là: xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; tổ chức họp liên tịch với UBND, Ban thường trực UB.MTTQVN phường để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; phân công hai Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết,…Về thủ tục ban hành Nghị quyết gồm: trình tự thông qua các báo cáo; tờ trình; thảo luận; thư ký thông qua Nghị quyết; lấy ý kiến thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết; ban hành Nghị quyết,…

Hoạt động giám sát, nhằm giúp cho HĐND phường An Lạc thực hiện tốt hơn về công tác thẩm tra các văn bản và quy trình ban hành Nghị quyết, đảm bảo đúng theo trình tự, quy trình hướng dẫn của Luật định.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362