null Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Ngày 05/4/2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đến dự có bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thành phố. Cuộc họp do ông Võ Trọng Nghĩa – UVBTV/TU, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố chủ trì.

Theo đó, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thẩm tra gồm: việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường Tuyến dân cư Mương Nhà Máy; điều chỉnh kế hoạch, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2023 thuộc ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ.

Qua nghiên cứu, xem xét và đối chiếu với các Luật định, cùng với điều kiện thực tế của địa phương, đặc biệt là ý kiến của các đại biểu. Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố cơ bản thông nhất theo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, cũng đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan cần xem xét lại việc bố trí vốn sau cho phù hợp, đảm bảo chất lượng các công trình; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình về lĩnh vực hạ tầng đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ,…góp phần thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là khi đã ban hành Nghị quyết thực hiện các công trình, cần sớm triển khai thực hiện; trong giai đoạn thực hiện cần sắp xếp, quan tâm bố trí và phân bổ nguồn vốn hợp lý để đạt tiến độ công trình đề ra, nhằm tạo uy tín trong Đảng, Nhà nước và niềm tin trong nhân dân.

Hoàng Phương

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362