null Hội nghị Ký kết Kế hoạch phối hợp về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khóm giai đoạn 2023 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ký kết Kế hoạch phối hợp về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khóm giai đoạn 2023 – 2027

Ngày 19/4/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Ban Tổ chức Thành uỷ Hồng Ngự tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khóm giai đoạn 2023 – 2027. Đến dự hội nghị có ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự.

Theo đó, các danh mục nội dung phối hợp giữa UB.MTTQ.VN Thành phố Ban Tổ chức Thành uỷ gồm: Tổ chức Hội nghị Tuyên dương phó bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm tiêu biểu; Triển khai thực hiện các nội dung liên quan công tác đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Hướng dẫn hoạt động và xây dựng các tiêu chí đánh giá của các mô hình tự quản tại khu dân cư; Triển khai các nội dung liên quan đến công tác xây dựng chi bộ, ban công tác mặt trận ấp, khóm tiêu biểu, vững mạnh; nâng cao chất lượng phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Tham mưu đưa nội dung kết quả hoạt động của các mô hình tự quản hằng năm là một trong những tiêu chí làm căn cứ để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khóm cuối năm; Phối hợp tham mưu về chế độ, chính sách cho đội ngũ phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự yêu cầu thực hiện tốt việc duy trì thường xuyên sự phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phốLãnh đạo Ban Tổ chức Tnh uỷ trong việc hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tnh uỷ, chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khóm. Đồng thời, đề ra các giải pháp, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với ban công tác mặt trận ấp, khóm; đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao nhận thức của Đảng bộ xã, phường về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và ban công tác mặt trận ấp, khóm trong việc tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện chức  năng tự quản tại khóm- ấp và đoàn kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362