null Hỗ trợ vốn vay cho các hộ nuôi lươn

Chi tiết bài viết Tin tức

Hỗ trợ vốn vay cho các hộ nuôi lươn

Ngày 19/5/2023, Hội Nông dân TP. Hồng Ngự tổ chức giải ngân nguồn vốn vay cho hộ viên nông dân trên địa bàn Thành phố, để thực hiện phát triển chăn nuôi.

Theo đó, có 26 hộ nuôi lươn thương phẩm của 02 xã Tân Hội và Bình Thạnh được nhận hỗ trợ vốn vay trong đợt này, hộ thấp nhất 10 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng, tùy vào đều kiện chăn nuôi. Tổng kinh phí là 650 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố. Với lãi suất 8,4%/năm, sau 24 tháng, Hội Nông dân Thành phố sẽ thu hồi vốn, để tiếp tục hỗ trợ cho các thành viên khác.

Việc hỗ trợ vốn vay, nhằm giúp cho hội viên nông dân, có điều kiện phát triển chăn nuôi, làm ăn, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt tiêu chí về thu nhập trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362