null Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 04/6/2020, Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội thị xã Hồng Ngự tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các ban, cơ quan Thị ủy Hồng ngự và với 93/97 đảng viên trong khối.

Sau khi thành lập và bắt đầu hoạt động kể từ tháng 8/2018, Ban thường vụ Đảng ủy tập trung củng cố, sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy. Tập trung triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, bằng các chương trình, kế hoạch. Cùng với đó là đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI, XII trong cán bộ, đảng viên. Qua hai năm thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tính đoàn kết, dân chủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết các cấp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới; Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, tăng cường. Đến nay đã kết nạp được thêm 05 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ là 97. Đáng chú ý, hoạt động giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, duy trì tốt chất lượng dạy và học, hiện toàn Thị xã hiện có 19/28 trường đạt chuẩn Quốc gia; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh được quan tâm; Hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo, đến nay giảm xuống còn 2,5%, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm đúng mức; Giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng và người lao động thụ hưởng; Tích cực hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh; Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, công tác gia đình, bình đẳng giới được triển khai rộng khắp; xây dựng và phát triển văn hóa, con người thị xã Hồng Ngự phát triển toàn diện được quan tâm; thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nhiều nội dung, hình thức; hoạt động văn hóa, văm nghệ, TDTT được đẩy mạnh.

Tại Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó, thảo luận thống nhất 07 chỉ tiêu và 03 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hùng Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự đã biểu dương những kết quả đảng bộ đạt trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu, quán triệt và vận động toàn Đảng bộ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển Văn hóa - Xã hội, thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nếp sống văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, lãnh đạo các chi bộ xây dựng cơ quan, đơn vị hòan thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối Văn hóa – Xã hội khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí, đồng chí Phạm Tấn Đạt, Quyền Chủ tịch UBND Thị xã, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

        Huỳnh Phong – Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...