null Ban Pháp chế HĐND Thành phố Khảo sát, giám sát tại UBND xã Bình Thạnh và phường An Bình B

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND Thành phố Khảo sát, giám sát tại UBND xã Bình Thạnh và phường An Bình B

Ngày 30/5/2023, Ban Pháp chế HĐND Thành phố do ông Lâm Phú Cần – UV.BTV/TU, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát, giám sát  trực tiếp tại UBND xã Bình Thạnh, Phường An Bình B, về việc kết quả giải quyết các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực.

Theo báo cáo, những tháng đầu UBND xã Bình Thạnh đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính về tiếp công dân hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhanh chóng và kịp thời; Bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được kiện toàn và củng cố, đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ chế “Một cửa” được phát huy có hiệu quả, giải quyết kịp thời các mối liên hệ cơ bản giữa Nhà nước với tổ chức và công dân….

Khảo sát, giám sát tại UBND phường An Bình B, báo cáo nêu rõ những tháng đầu năm, UBND phường An Bình B thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: trên trạm truyền thanh, lồng ghép triển khai trong các cuộc họp chi bộ, tổ hội, phát tờ rơi và tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mục độ 3,4 dịch vụ bưu chính công ích; chứng thực sao y điện tử và thanh toán trực tuyến; mô hình hiện giờ và trả kết quả tại nhà người dân; tổng đài thông tin dịch vụ công 1022,…

Thông qua hoạt động khảo sát, giám sát đánh giá đúng thực chất về kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. Qua đó, đây cũng là cơ sở cho đoàn để tiếp tục khảo sát, giám sát công tác giải quyết các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362