null Hỗ trợ vốn vay cho các hộ sản xuất khô - mắm

Chi tiết bài viết Tin tức

Hỗ trợ vốn vay cho các hộ sản xuất khô - mắm

Ngày 31/5/2023, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Nông dân TP. Hồng Ngự tổ chức giải ngân dự án “Tổ hợp tác sản xuất khô mắm an toàn vệ sinh thực phẩm” trên địa bàn phường An Lạc.

Theo đó, có 10 hộ chuyên thực hiện nghề sản xuất khô mắm trên địa bàn phường An Lạc, được nhận hỗ trợ vốn vay trong đợt này, hộ thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất là 70 triệu đồng, tùy vào đều kiện sản xuất. Tổng kinh phí là khoảng 600 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân Tỉnh. Với lãi suất 8,4%/năm, sau 24 tháng, Hội Nông dân Thành phố sẽ thu hồi vốn, để tiếp tục hỗ trợ cho các thành viên khác.

Việc hỗ trợ vốn vay, nhằm giúp cho hội viên nông dân, có điều kiện phát triển sản xuất – kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362