null Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố

Chiều ngày 31/5/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự do ông Lâm Phú Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi giám sát công tác giải quyết các thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố.

Theo Báo cáo trình bày với đoàn giám sát, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố đã cụ thể hóa và phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức nắm, thực hiện. Tính từ đầu năm 2023 đến 30/4/2023, toàn Thành phố tiếp nhận 9.998 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tiếp 6.048 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 3.455 hồ sơ.

Kết quả, đã giải quyết trước hạn 8.244 hồ sơ và đúng hạn 1.371; hồ sơ giải quyết trễ hẹn, có kèm thư xin lỗi 30 hồ sơ, đa số là lĩnh vực đất đai. Năm 2023 thành phố Hồng Ngự có 15 mô hình cải cách hành chính hoạt động hiệu quả, (tăng 03 mô hình so với năm 2022), với phương châm “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để chia sẽ, nghe dân để hành động” qua đó nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, từng bước cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Lâm Phú Cần, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nhất là tuyên truyền nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền công bố, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số của địa phương.

                                                                                       Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362