null Thị xã Hồng Ngự được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị xã Hồng Ngự được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/6/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 849/QĐ-TTg công nhận thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thị xã Hồng Ngự có 04/04 xã được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (xã An Bình A được công nhận năm 2015, các xã An Bình B, Tân Hội, Bình Thạnh được công nhận năm 2019). Qua 08 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thị xã đã huy động các nguồn lực và tích cực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, an sinh xã hội ở các xã với tổng kinh phí gần 671 tỷ đồng; trong đó: từ nguồn ngân sách Nhà nước chiếm 67,1%; vốn lồng ghép các chương trình, dự án chiếm 4%; vốn vay tín dụng chiếm 13,8%; doanh nghiệp đóng góp chiếm 1,3%; nhân dân đóng góp (hiến đất, cây xanh, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động,...) chiếm 14,8%. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự chuyển biến khá toàn diện về kinh tế - xã hội và an ninh trật tự ở khu vực nông thôn, đời sống cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Đồng Tháp công bố Quyết định và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Hồng Ngự tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

                                                                              Minh Tuyền

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...