null Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày 24/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự, do bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thị xã làm trưởng đoàn, đã đến giám sát tại UBND phường An Lạc về kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.  

Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng NVQS phường luôn  chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Nổi bật là công tác quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thường xuyên rà soát nắm chắc tư tưởng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đăng ký đúng quy định. Đặc biệt là công tác bình nghị, xét duyệt luôn đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ đúng luật.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thị xã, đề nghị Hội động nghĩa vụ quân sự phường An Lạc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thanh niên trên địa bàn về công tác tuyển quân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm bắt diễn biến thanh niên, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên, để việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trong những năm tiếp theo đảm bảo chất lượng và số lượng thanh niên nhập ngũ.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362