null Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày 25/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự, do bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thị xã làm trưởng đoàn, tiếp tục có buổi giám sát tại UBND xã An Bình B về kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.  

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Bình B đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự và Luật dân quân tự vệ, đặc biệt là trong nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ. Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác dân quân tự vệ sát với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Hàng năm xã luôn đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ và lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao.

Tại các buổi giám sát, Ban pháp chế HĐND Thị xã đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Bình B tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với việc tuyển quân; làm tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, rà soát nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những thanh niên đủ tuổi nhưng trốn khám, trốn lệnh gọi nhập ngũ, nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện Luật NVQS.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362