null Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày 28/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự, do bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thị xã làm trưởng đoàn, giám sát tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Ngự về kết quả thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.  

Báo cáo cho thấy, thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự Thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung quy định trong Luật nghĩa vụ quân sự và Luật dân quân tự vệ, đặc biệt là trong nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ. Hàng năm Ban chỉ huy quân sự Thị xã đã chủ động tham mưu giúp Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã ban hành nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác dân quân tự vệ sát với yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Chất lượng thanh niên nhập ngũ và lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao.

Bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thị xã, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thị xã đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung hơn nữa đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân dự bị, dự bị động viên, chất lượng đào tạo, huấn luyện. Xử lý nghiêm những thanh niên trốn lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm công bằng trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...