null Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cơ sở năm 2020

Ngày 29/6/2020, Công an thị xã Hồng Ngự phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cơ sở năm 2020. Tham gia lớp học có gần 100 học viên là lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và Dân phòng tại các xã, phường trên địa bàn Thị xã.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được phổ biến, hướng dẫn 09 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân; chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; tổ chức hoạt động và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, bảo vệ dân phố và Dân phòng; Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Hướng dẫn bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu. Vấn đề an ninh nông thôn; Công an xã với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác quản lý đối tượng, giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở; cách lập biên bản tại chỗ. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở. Công tác phòng cháy chữa cháy ở khóm, ấp; vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,…

Lớp học nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, tác phong, lề lối làm việc cho lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và Dân phòng; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,…phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...