null Đại hội điểm chi Hội nông dân ấp An Thịnh, xã An Bình A nhiệm kỳ 2020-2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội điểm chi Hội nông dân ấp An Thịnh, xã An Bình A nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 06/7/2020, Hội nông dân xã An Bình A tổ chức Đại hội Chi hội nông dân ấp An Thịnh, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi hội được Ban Thường vụ Hội nông dân Thị xã chọn làm điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các xã, phường trong lãnh, chỉ đạo Đại hội chi hội trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã lãnh đạo Hội viên nông dân ấp ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Nổi bật là Chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ hội nông dân các cấp cho hội viên nông dân được 20 cuộc, có 952 lượt hội viên nông dân tham dự. Về công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, nhiệm kỳ chi hội kết nạp được 10 hội viên, nâng tổng số hội viên chi hội hiện nay lên 156 hội viên. Hằng năm Chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có trên 50% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các phong trào của Chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đã tiến hành bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2020-2022; thông qua Nghị quyết Chi hội nhiệm kỳ 2020-2022 với một số nội dung quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ. Kết thúc Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thị xã cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các xã, phường để hoàn thành đại hội còn lại theo kế hoạch đã đề ra.

Hoàng Phương

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...