null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Ngự lần thứ 21

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Ngự lần thứ 21

Ngày 10/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Ngự tổ chức Hội nghị lần thứ 21, để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do ông Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy trên các lĩnh vực cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động ngày một tinh gọn, hiệu quả; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp của Thị xã. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị để sớm được công nhận hoàn thành nhiệm vu xây dựng nông thôn mới và Thành phố trực thuộc Tỉnh; công tác quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển du lịch được tập trung thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,…triển khai thực hiện tốt; hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới và nội địa được giữ vững; quan hệ đối ngoại được duy trì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương thức, lề lối làm việc với tư thế thiết thực, hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán, các mô hình phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, sớm được công nhận phường An Bình A, An Bình B và thị xã Hồng Ngự lên Thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động rộng rãi phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ lần thứ III tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn các bước tổ chức Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ III vào trung tuần tháng 8 năm 2020 đạt hiệu quả.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...