null Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đời sống văn hóa

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 13/7/2020, Ban chỉ đạo phong trào XD. ĐSVH và Phòng VH&TT Thị xã, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng ĐSVH và hoạt động ngành VH&TT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến  dự có ông Phạm Tấn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Quyền Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo XD ĐSVH Thị xã.

Trong 06 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào XD. ĐSVH tiếp tục được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua hệ thống thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt hiệu quả. Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy ước khóm, ấp được các địa phương khẩn trương thực hiện, phát huy tốt ý thức tự quản cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa; khóm, phường, thị trấn văn minh độ thị; ấp, xã văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; chợ văn minh; có gần 20 ngàn hộ đăng ký xây dựng GĐVH, chiếm tỉ lệ 97,20%; có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; có 17/17 khóm đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị; có 4/4 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 3/3 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị,…Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục duy trì phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn Thị xã ngày càng phát triển về số lượng và hình thức đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập. Ứng dụng CNTT trong hoạt động hình chính được đẩy mạnh và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH, Ban công tác các xã, phường, Ban vận động khóm, ấp tiếp tục triển khai các giải pháp về XD. ĐSVH và công tác gia đình; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng thực chất, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thị xã; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển du lịch và ứng dụng CNTT phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, đảm bảo cho hoạt động phòng, chống BLGĐ thực hiện đúng hướng dẫn, các CLB từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

      Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...